Personvernerkæring

1. Behandlingsansvarlig
Ellen Merethe Grorud er på vegne av Ellas Sanking AS behandlingsansvarlig for selskapets behandling av personopplysninger.

 

2. Personopplysninger som lagres
Ellas Sanking lagrer adferdsmønster på nettsiden, dvs. opplysninger om hvordan den enkelte bruker navigerer på siden. Data som du legger inn i forespørsel- eller kontaktskjema lagres for at Ellas Sanking skal kunne gi god kundeopplevelse og service.

I forbindelse med kundearkivet, lagrer Ellas Sanking følgende personopplysninger om brukere med tilgang: Navn/firmanavn, adresse, telefonnummer, e-postadresse og passord. I tillegg lagres endringene du gjør på din konto, som for eksempel avatar, om du bruker det. 

Informasjonskapsler brukes til kommentarer og informasjon gitt av deg for at det skal være mulig å bruke tjenester i f.eks. nettbutikk.

 

3. Formål med behandlingen
Ellas Sanking behandler opplysningene for å kunne gjennomføre forpliktelser etter avtale med deg i tillegg til å gi deg best mulig service. 

 

4. Grunnlaget for behandlingen
Informasjon om navn, adresse, telefon, e-postadresse benyttes for å oppfylle kjøpsavtaler. Der du har samtykket, vil det benyttes dine opplysningene til å gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med ditt kjøp via e-post, telefon og SMS. Du kan når som helst takke nei til å motta slik informasjon. Der du har samtykket til det benyttes kjøpshistorikk og adferdsmønster til å gi anbefalinger og reklame spesielt tilpasset deg som bruker. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen Art 6 (a). Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke til slik bruk.

 

5. Innhenting av personopplysninger
Ellas Sanking lagrer de personopplysningene du har avgitt på Ellas Sankings nettsider. Ellas Sanking bruker informasjonskapsler/cookies på egne nettsider for å gi deg som besøker siden best kundeopplevelse og service. Lov om elektronisk kommunikasjon krever at Ellas Sanking informerer besøkende om bruk av informasjonskapsler (cookies). Les mer om bruk av informasjonskapsler.

 

6. Utlevering av opplysninger til tredjeparter
Ellas Sanking vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til andre, med mindre vi er rettslig forpliktet til det. For å kunne oppfylle forpliktelser etter avtalen utleveres nødvendige opplysninger til samarbeidspartnere. MailChimp vil bli benyttet for utsendelse av nyhetsbrev. Navn og epost lagres dersom du sender inn påmeldingskjema. Ved påmelding, gir du et aktivt samtykke til det. Planen er at du med jevne mellomrom vil motta nyhetsbrev. Det er mulig å melde seg av nyhetsbrev ved å klikke på avmeldingslinken i nyhetsbrevene.

 

7. Sletting av personopplysninger
Opplysninger vi etter bokføringsloven er forpliktet til å bevare vil lagres i inntil 5 år, i henhold til lovens krav. Dersom du mottar nyhetsbrev og melder deg av, vil opplysningene om ditt navn og epostadresse bli slettet.

 

8. Rettigheter for den registrerte
Ellas Sanking behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger. Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.

 

9. Personvernombud
Behandlingsansvarlig, Ellen Merethe Grorud, påser at personopplysningslovens regler om behandling av personopplysninger blir fulgt.

 

10. Informasjonssikkerhet
Ellas Sanking sikrer dine personopplysninger ved både fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll, samt ved kryptering av sensitive deler av avgitte opplysninger.

 

Kontaktinformasjon
Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sende skriftlig til følgende adresser:

Postadresse
Ellas Sanking
Essoveien 44
3153 Tolvsrød

Epost
post@ellassanking.no